Porticus, a. s.

Hattalova 12a
831 03 Bratislava

IČO: 35 928 255

IC DPH: SK2021991378

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo 3558/B

Contact: